(1)
Pérez Ruiz, E. A.; Cárdenas Olivier, N.; de Lima Nunes, J. D.; Pinheiro de Amorim, F.; Figueiredo Neto, A.; C. S. Dantas, A. Caracterización mecánica Del Material Compuesto De Matriz Yeso Reforzado Con Fibras De caña De Azúcar // Mechanical Characterization of a Composite of Gypsum Matrix Reinforced With Sugarcane Fibers. Ing. Mec. 2019, 22, 79-84.